Tỷ giá ngoại tệ

Tháng M. một 29, 2015, 3:14 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,062.37 16,159.33 16,307.25
CAD 16,637.87 16,788.97 17,010.57
CHF 21,704.48 21,857.48 22,057.56
DKK - 3,147.56 3,247.03
EUR 23,666.58 23,737.79 23,955.08
GBP 33,543.29 33,779.75 34,088.97
HKD 2,861.21 2,881.38 2,919.41
INR - 330.90 344.79
JPY 180.69 182.52 184.19
KRW - 18.60 19.61
KWD - 72,805.94 75,106.87
MYR - 5,277.95 5,347.61
NOK - 2,556.69 2,637.49
RUB - 331.55 379.87
SAR - 5,812.31 6,178.70
SEK - 2,542.51 2,607.17
SGD 15,741.24 15,852.21 16,061.44
THB 615.73 615.73 641.57
USD 22,450.00 22,450.00 22,520.00

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung