Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Tám 3, 2015, 1:04 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 15,713.52 15,808.37 15,949.96
CAD 16,493.80 16,643.59 16,859.97
CHF 22,359.88 22,517.50 22,719.18
DKK - 3,152.14 3,251.12
EUR 23,698.80 23,770.11 23,983.01
GBP 33,605.92 33,842.82 34,145.94
HKD 2,776.62 2,796.19 2,832.54
INR - 333.81 347.76
JPY 173.14 174.89 176.46
KRW - 18.58 18.71
KWD - 70,900.19 73,126.60
MYR - 5,671.10 5,744.83
NOK - 2,626.48 2,708.96
RUB - 351.66 402.82
SAR - 5,645.16 5,999.84
SEK - 2,498.17 2,561.20
SGD 15,656.67 15,767.04 15,972.02
THB 607.14 607.14 632.50
USD 21,780.00 21,780.00 21,840.00

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung