Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Ba 31, 2015, 6:34 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,211.46 16,309.32 16,459.38
CAD 16,665.51 16,816.86 17,039.62
CHF 21,893.00 22,047.33 22,250.19
DKK - 3,053.46 3,150.11
EUR 22,959.85 23,028.94 23,287.35
GBP 31,479.80 31,701.71 31,993.40
HKD 2,744.42 2,763.77 2,800.38
INR - 337.89 352.08
JPY 176.97 178.76 180.40
KRW - 17.68 21.63
KWD - 70,592.82 72,827.20
MYR - 5,797.76 5,874.55
NOK - 2,621.78 2,704.76
RUB - 340.04 416.09
SAR - 5,580.54 5,932.60
SEK - 2,467.47 2,530.34
SGD 15,447.79 15,556.69 15,825.93
THB 649.58 649.58 676.87
USD 21,530.00 21,530.00 21,590.00

Quốc Tế

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung