Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Sáu 3, 2015, 1:31 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,634.80 16,735.21 16,885.10
CAD 17,201.60 17,357.82 17,583.48
CHF 22,930.84 23,092.49 23,299.32
DKK - 3,164.93 3,264.32
EUR 23,786.54 23,858.11 24,071.79
GBP 32,837.08 33,068.56 33,364.74
HKD 2,775.96 2,795.53 2,831.88
INR - 335.30 349.31
JPY 172.83 174.58 176.14
KRW - 19.61 19.67
KWD - 70,939.86 73,167.50
MYR - 5,879.30 5,955.73
NOK - 2,721.82 2,807.29
RUB - 370.06 452.71
SAR - 5,646.30 6,001.05
SEK - 2,521.66 2,585.29
SGD 15,900.85 16,012.94 16,221.12
THB 633.55 633.55 660.02
USD 21,780.00 21,780.00 21,840.00

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung