Liên hệ đặt quảng cáo
Minh phát
 

Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Hai 1, 2015, 6:42 am
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,347.22 16,445.90 16,593.54
CAD 16,601.10 16,751.87 16,970.00
CHF 22,883.11 23,044.42 23,251.30
DKK - 3,204.92 3,305.63
EUR 24,041.09 24,113.43 24,329.91
GBP 31,807.37 32,031.59 32,319.16
HKD 2,715.39 2,734.53 2,770.14
INR - 337.81 351.92
JPY 178.83 180.64 182.27
KRW - 17.70 21.65
KWD - 71,243.99 73,482.71
MYR - 5,841.23 5,917.29
NOK - 2,697.72 2,782.49
RUB - 274.01 335.22
SAR - 5,507.08 5,853.21
SEK - 2,551.91 2,616.35
SGD 15,531.32 15,640.81 15,907.98
THB 638.57 638.57 665.26
USD 21,315.00 21,315.00 21,365.00

Quốc Tế

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung