Liên hệ đặt quảng cáo
Minh phát
NPK GAP (Dùng Là Hiểu)

NPK GAP (Dùng Là Hiểu)

(Taynguyen24h.vn) - Yêu cầu sết nước 30 ngày, đào rãnh chôn 10-15kg/gốc phân chuồng, 200gr NPK phân Tan chậm, xịt NPK GAP (amino)loại 100ml + EFIGO 480 EC, tưới nước đẫm, đổ gốc NPK GAP (đất hiếm) sau 3 lần kết quả bông đều, 1 đến 3 bông trên mắt, mỗi lá một bông dương thẳng không rũ, trẻ hoá vườn cây!

 

Tỷ giá ngoại tệ

Tháng Bảy 6, 2015, 1:26 pm
Code Buy Transfer Sell
AUD 16,200.44 16,298.23 16,444.22
CAD 17,042.41 17,197.18 17,420.77
CHF 22,859.19 23,020.33 23,226.52
DKK - 3,166.49 3,265.92
EUR 23,854.58 23,926.36 24,140.67
GBP 33,534.46 33,770.86 34,073.35
HKD 2,775.17 2,794.73 2,831.06
INR - 336.87 350.94
JPY 175.37 177.14 178.72
KRW - 19.32 19.38
KWD - 71,008.29 73,238.12
MYR - 5,695.32 5,769.37
NOK - 2,671.59 2,755.48
RUB - 378.06 433.07
SAR - 5,642.12 5,996.61
SEK - 2,548.28 2,612.58
SGD 15,920.49 16,032.72 16,241.16
THB 632.18 632.18 658.59
USD 21,770.00 21,770.00 21,830.00

Món Ngon

Liên hệ đặt quảng cáo
Minh Phát
Lọc nước thủy chung